Hem

 

Kvalitetsansvarig ut - kontrollansvarig in

 

I nya Plan- och Bygglagen (PBL) skärps kraven på kvalitetskontroll i byggbranschen och från och med 2011-05-02 försvinner kvalitetsansvarig och ersätts med kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och de kommunala byggnadsnämnderna kan inte längre utse kvalitetsansvariga.

Att bygga om eller bygga nytt är ofta en stor investering. Glöm inte att även investera i kontrollen.

I de flesta situationer när man ska bygga nytt, bygga ut eller göra omfattande markarbeten så krävs det att man involverar en kontrollansvarig (tidigare kvalitetsansvarig KA)

 

Kraven på kontrollansvarig har utökats och förtydligats jämfört med kraven på kvalitetsansvarig. Syftet med lagändringen är att uppnå en förstärkt roll och en bättre funktion för den kontrollansvarige. Den kontrollansvarige ska biträda byggherren (kunden) bl.a. med att upprätta förslag till kontrollplan och se till att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. KA är på kundens sida och ska kontrollera entreprenörerna som utför arbetena.

Copyright 2012 © All Rights Reserved